نامزد شما مشکلات احساسی دارد. وقتی از او می پرسید، او:تست هوش هیجانی همسرتون EQ

در مورد اینکه چه می گویید نظری ندارد.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

نمی خواهد در مورد موضوع صحبت کند.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

ابتدا از پاسخ دادن طفره می رود اما بعد همه ماجرا را توضیح می دهد.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

صادقانه در مورد مشکلی که پیش آمده است، صحبت می کند.هنگامی که هر دو به طور اتفاقی با دوستی که مشکل بزرگی داشته است روبه رو می شوید، نامزد شما:تست هوش هیجانی همسرتون EQ

کلمات تسلی بخش به او می گوید و بعد از شما می پرسد که آیا موافق هستید هدیه ای یادگاری برای او تهیه کنید.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

پاسخ عادی و پیش پا افتاده ای همچون: «من نگرن تو و خانواده ات هستم» می گوید.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

حرفی همچون «اوه! که این طور» می گوید.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

فقط آنجا می ایستد و حرفی نمی زند.در مورد اتفاقی که قرار است رخ دهد عصبی و هیجان زده هستید و نامزد شما:تست هوش هیجانی همسرتون EQ

می خواهد مطمئن شود که او لازم نیست در آن جا حضور داشته باشد.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

قبول دارد که گاهی اتفاق ها ممکن است بد پیش بروند.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

از شما می خواهد دست از نگرانی بردارید.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

با شما همدردی می کند و سعی می کند با رفتاری صمیمانه اضطراب شما را کاهش دهد.هنگامی که می گویید هفته گذشته کاری برایتان بسیار سخت گذشته است، نامزد شما:تست هوش هیجانی همسرتون EQ

شما را شام بیرون دعوت یک بلیط استخر یا ماساژ به شما هدیه می کند تا به شما قوت قلب بدهد.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

می گوید: «می دانم چه احساسی داری» و شروع می کند از هفته بدی که خودش هم پشت سر گذاشته برای شما تعریف کردن

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

با اخلاق بدی می پرسد: «خوب که چی؟»

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

سعی می کند موضوع را عوض کند.نامزد خود را به دوستان خود معرفی می کنید و نامزد شما:تست هوش هیجانی همسرتون EQ

در خانه احساس راحتی می کند.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

چند دقیقه زمان می برد تا شرایط را درک کند اما سرانجام با موقعیت کنار می آید و لحظه های خوبی در کنار دوستان دارید.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

مبادی آداب است و در این جلسه دوستانه به هیچ وجه راحت نیست خیلی نزدیک شما باشد.

تست هوش هیجانی همسرتون EQ

از تماس مستقیم نگاه ها فرار می کند.