هر چند وقت یک بار به این علت که از فرط خجالت سرخ شده‌اید به ستوه آمده‌اید؟تست روانشناسی آرامش

بیشتر از حالت طبیعی

تست روانشناسی آرامش

گاهی اوقات

تست روانشناسی آرامش

خیلی به ندرتهر چند وقت یک بار به علت فشارهای روحی، زندگی عاطفیتان دچار مشکل می‌شود؟تست روانشناسی آرامش

بیشتر از حالت طبیعی

تست روانشناسی آرامش

گاهی اوقات

تست روانشناسی آرامش

هرگزآیا تاکنون به بیماری مبتلا شده‌اید که پزشک دلیل آن را فشار روحی و استرس تشخیص داده باشد؟تست روانشناسی آرامش

بله

تست روانشناسی آرامش

نه ولی خیلی هم به خودم اطمینان ندارم که بگویم هرگز این اتفاق برایم نمی‌افتد

تست روانشناسی آرامش

خیرآیا تا به حال فردی به شما گفته که خونسردیتان را حفظ کنید؟تست روانشناسی آرامش

بله به دفعات

تست روانشناسی آرامش

بله، در برخی شرایط خاص

تست روانشناسی آرامش

خیرهر چند وقت یک بار، مسئله‌ای برایتان پیش می‌آید که تا آخر روز فکرتان را به خودش مشغول می‌کند؟تست روانشناسی آرامش

به وفور

تست روانشناسی آرامش

فقط‌ گاه و بیگاه

تست روانشناسی آرامش

خیلی به ندرت یا هرگزدر مقایسه با یک شخص متوسط و معتدل، چقدر می‌خندید و لبخند می‌زنید؟تست روانشناسی آرامش

کمتر از معمول

تست روانشناسی آرامش

در حد متوسط

تست روانشناسی آرامش

بیشتر از معمولبه نظر شما، حضور در کلاس‌های یوگا برای تغییر حالتان مفید است؟تست روانشناسی آرامش

اگر وقت کافی داشته باشم، فکر خوبی است

تست روانشناسی آرامش

شاید ولی خوش بین نیستم

تست روانشناسی آرامش

نه، تصور نمی‌کنمآیا نسبت به آینده خوش بین هستید؟تست روانشناسی آرامش

خیر چون همیشه نگران آینده هستم.

تست روانشناسی آرامش

نظر خاصی در این باره ندارم و پیرو این ضرب المثل هستم که هر چه پیش آید، خوش آید!

تست روانشناسی آرامش

بله، خوش بین هستمآیا برایتان پیش می‌آید که فشار کاریتان غیر قابل تحمل شود؟تست روانشناسی آرامش

بله

تست روانشناسی آرامش

گاهی اوقات

تست روانشناسی آرامش

خیرآیا در موقعیت‌ها و شرایط تنش زا، بغض راه گلویتان را می‌بندد؟تست روانشناسی آرامش

بله

تست روانشناسی آرامش

در موارد خیلی نادر این حالت را تجربه کرده‌ام

تست روانشناسی آرامش

شاید ولی تا آن حد نبوده که به راحتی متوجهش شوم.آیا برای انجام دادن کار‌هایتان عجله دارید؟تست روانشناسی آرامش

بله، بیشتر اوقات

تست روانشناسی آرامش

گاه و بیگاه

تست روانشناسی آرامش

معمولا نهسر و صدا تا چه حد کفری و عصبانیتان می‌کند؟تست روانشناسی آرامش

خیلی زیاد، در واقع گاهی اوقات اعصابم از این بابت به هم می‌ریزد.

تست روانشناسی آرامش

فقط گاهی اوقات در هنگام شنیدن سر و صدا از کوره در می‌روم.

تست روانشناسی آرامش

خیلی به ندرت باعث آزارم می‌شود ولی در کل اهمیتی به آن نمی‌دهم.آیا تا به حال به شیوه‌هایی برای رسیدن به آرامش بیشتر مانند استفاده از طب سوزنی یا... اندیشیده‌اید؟تست روانشناسی آرامش

بله

تست روانشناسی آرامش

خیر، ولی شاید در آینده در این زمینه بیشتر به بررسی این موضوع بپردازم.

تست روانشناسی آرامش

خیرفرض کنید با وجود اینکه مشغله زیادی دارید، تصمیم می‌گیرید در خانه بمانید و به تماشای مسابقه فوتبال یا یک فیلم سینمایی بپردازید. آیا در هنگام تماشای آن برنامه از این بابت که کارهای مهمتان راپشت گوش انداخته‌اید، احساس گناه و عذاب وجدان می‌کنید؟تست روانشناسی آرامش

بله، آنقدر که در لذت بردنم از تماشای آن برنامه اختلال ایجاد می‌کند.

تست روانشناسی آرامش

تا حدی بله، ولی به هر حال مستحق این استراحت هستم و می‌دانم که بعدا در فرصتی مناسب کارم را به نحو احسن انجام می‌دهم.

تست روانشناسی آرامش

خیر، اصلا احساس گناه نمی‌کنم.آیا سعی دارید هر شب ساعت خواب مشخصی داشته باشید؟تست روانشناسی آرامش

خیر چون آن‌قدر گرفتارم و فکر و خیال دارم که ساعت خواب هر شبم به نحو محسوسی تغییر می‌کند.

تست روانشناسی آرامش

سعی دارم ولی گاهی اوقات موفقیتی حاصل نمی‌کنم

تست روانشناسی آرامش

بله، معمولا همیشه اطمینان حاصل می‌کنم که راس ساعت مشخصی بخوابم تا نیازم به خواب برطرف شود و صبح روز بعد سرحال و با نشاط باشم.در مجموع از بخت و اقبالتان در زندگی راضی هستید؟تست روانشناسی آرامش

راستش را بخواهید نه

تست روانشناسی آرامش

دلم می‌خواهد راضی باشم، ولی اوضاعم می‌توانست بهتر از این‌ها باشد

تست روانشناسی آرامش

بلهزمانی که در سفر هستید، آیا می‌توانید فکر و ذهنتان را به کلی از مسائل کاریتان دور کنید؟تست روانشناسی آرامش

نه چون آن قدر گرفتار و پرمشغله هستم که نمی‌توانم مسائل کاری‌ام را به کلی به دست فراموشی بسپارم

تست روانشناسی آرامش

سعی می‌کنم ولی این طور مسائل همیشه در گوشه‌ای از ذهنم جا دارند

تست روانشناسی آرامش

بلههر چند وقت یک بار با آرامش کامل به تماشای فیلمی از تلویزیون می‌پردازید؟تست روانشناسی آرامش

کمتر از هر ۲ هفته یک بار

تست روانشناسی آرامش

دست کم به طور متوسط هفته‌ای یک مرتبه

تست روانشناسی آرامش

به طور متوسط بیش از یک مرتبه در هفتهآیا تاکنون در حالی از خواب برخاسته‌اید که افکار نگران کننده در سر داشته باشید؟تست روانشناسی آرامش

بله

تست روانشناسی آرامش

خیلی کم

تست روانشناسی آرامش

خیلی به ندرتآیا بیش از حد معمول، فکر و خیال می‌کنید؟تست روانشناسی آرامش

بله به وفور

تست روانشناسی آرامش

بیشتر اوقات

تست روانشناسی آرامش

گاهی اوقات ولی نه خیلی زیادهر چند وقت یک بار در ارتباط با کارهایی که انجام داده‌اید، احساس گناه و عذاب وجدان به سراغتان آمده است؟تست روانشناسی آرامش

به وفور و به دفعات

تست روانشناسی آرامش

گاه و بیگاه

تست روانشناسی آرامش

خیلی به ندرت یا هرگزآیا تا به حال به علت اینکه افکار درهم و برهم زیادی در سر داشته‌اید، دچار بی‌خوابی شده‌اید؟تست روانشناسی آرامش

بله، به وفور

تست روانشناسی آرامش

گاهی اوقات

تست روانشناسی آرامش

خیلی به ندرت و در مواقع خاصوقتی دردی به سراغتان می‌آید که تاکنون آن را تجربه نکرده‌اید، آیا آن را فورا نشانه یک بیماری خطرناک می‌دانید؟تست روانشناسی آرامش

بله و تا زمانی که درد رفع نشود، نگرانی یک لحظه هم دست از سرم بر نمی‌دارد

تست روانشناسی آرامش

گاهی اوقات

تست روانشناسی آرامش

راستش نه ولی اگر درد ادامه پیدا کند به پزشک مراجعه می‌کنم تا علت مشخص شود.آیا تاکنون به منظور آرامش یافتن به سراغ یک حمام داغ طولانی مدت رفته‌اید؟تست روانشناسی آرامش

نه، فقط به قصد تمیزی به سراغ حمام می‌روم.

تست روانشناسی آرامش

گاهی اوقات

تست روانشناسی آرامش

بله چون یک حمام داغ طولانی، بهترین شیوه برای در کردن خستگی و آرامش یافتن محسوب می‌شود.آیا ناخن‌هایتان را می‌جوید؟تست روانشناسی آرامش

بله

تست روانشناسی آرامش

گاهی اوقات

تست روانشناسی آرامش

خیر